Koncepce výstavy

Koncepce výstavy stojí na 4 pilířích. Tím stěžejním jsou ukázky technologií přibližující podstatu textilních a kožedělných výrobních procesů. Druhý pilíř tvoří samotné oděvy řemeslníků zhotovené jako repliky historických měšťanských oděvů. Třetí pilíř představují vystavené archeologické nálezy ze sbírek daného muzea a posledním pilířem je historický kontext konkrétní lokality, ve které výstava probíhá.


Technologie

Výstavu tvoří osm diorámat v životní velikosti evokujících řemeslné dílny s řemeslníky a jejich vybavením. Každé z nich prezentuje konkrétní technologie textilních či kožedělných procesů, a to pomocí funkčních replik původních zařízení, nástrojů a dalších doplňků zhotovených dle tuzemských i zahraničních archeologických a historických podkladů. V popředí každého diorámatu je umístěna samostatná tabule zhotovená ve stylu "Orbis pictus," na níž jsou popsány veškeré předměty nacházející se v diorámatu.

Diorámata obohacují vzorníky textilních materiálů, druhů látek, přírodně barvených textilií včetně zdrojových barvířských surovin či vzorníky kůží dle druhu a způsobu zpracování. Doplňují je postery s obsáhlým populárně naučným textem o konkrétní technologii, bohatou ikonografií a speciálně pro tuto výstavu vytvořenými edukačními kresbami, na kterých se externě podíleli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Oděv

Druhým nosným pilířem výstavy jsou samotné oděvy řemeslníků v diorámatech zhotovené jako repliky historických měšťanských oděvů postihující vývoj módy od přelomu 14. a 15. století do  2. poloviny 16. století, instalované na speciálně vyrobených polohovatelných realistických figurínách. Detailní popis všech prvků oděvů je součástí popisových tabulí diorámat.

Archeologický kontext

Nedílnou součást výstavy představuje třetí pilíř, tedy vystavené archeologické nálezy ze sbírek muzea, ve kterém je výstava aktuálně realizována. Prezentované předměty se vztahují k jednotlivým textilním a kožedělným řemeslům a k odívání na přelomu středověku a novověku. Tento lokální archeologický kontext je doplněn o nálezy v celoevropském měřítku prezentované formou fotografiií a publikovaných kreseb na velkoformátových posterech. V případě města Tábora a jeho okolí bylo ve spolupráci s místním archeologickým oddělením vystaveno na 60 archeologických nálezů.

Historický kontext

Čtvrtý pilíř výstavy tvoří jak obecná historie daných řemesel, tak historický kontext lokality, která výstavu aktuálně hostí. Populárně naučný text doprovázený bohatou ikonografií zaměřený      na textilní a kožedělná řemesla na přelomu středověku a novověku, problematiku cechovních zřízení či další informace o životě řemeslníků je součástí velkoformátových posterů a vydané stejnojmenné publikace.