Obecné podmínky a technické požadavky

Vzhledem k odlišnosti a různorodosti výstavních prostor preferujeme jejich osobní prohlídku                   a konzultaci, na jejímž podkladě vyhodnotíme možnosti realizace výstavy v daných podmínkách.

  • Výstava je ideální pro lokality s významným historickým a archeologickým kontextem vztahujícím se k textilní výrobě v období od 14. do 16. století
  • V případě realizace v obecné rovině bez konkrétní lokální vazby velice doporučujeme výstavu doplnit o zapůjčené archeologické nálezy z vybraných muzeí
  • Obecná historie technologie  je součástí textů a grafiky standardních velkoformátových posterů
  • Lokální historický kontext lze doplnit prostřednictvím samostatných posterů (po dodání textových a grafických podkladů nabízíme finální zpracování, nebo si realizuje zadavatel sám dle dohody)
  • Minimální plocha potřebná pro instalaci je kolem 150 m2 - orientační uspořádání premiéry výstavy v Husitském muzeu vidíte na obrázku vpravo
  • Jde-li o velké prostory, je vhodné jednotlivá diorámata oddělit panelovým výstavním systémem umožňující také zavěšování jednotlivých prvků
  • Lokální výstavní závěsný systém
  • Lokální možnost využití výstavních vitrín (počet a forma bude stanovena dle rozsahu archeologického kontextu)
  • V případě volného pohybu návštěvníků bez dozoru kamerový bezpečnostní systém
  • Veškeré edukační a doprovodné programy - náplň, rozsah, interval -  přizpůsobíme a zrealizujeme po dohodě se zadavatelem

V případě zájmu nás kontaktujte: 603520973, 605453045