Publikace - Mistři cechů oděvních

Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře byla v nákladu 800 kusů vydána stejnojmenná výpravná doprovodná publikace. Kromě obsáhlých statí, věnujících se oděvním řemeslům na přelomu středověku a novověku, poskytuje čtenáři celou řadu podkladů, poutavého obrazového materiálu či edukačních kreseb, které pomáhají pochopit podstatu jednotlivých výrobních technologií. Kniha rovněž čtenáři přibližuje, jak samotná výstava vznikala a jak se zhotovovala vybraná technologická zařízení. Další část je věnována době největšího rozkvětu oděvních řemesel v Táboře. Nedílnou součástí publikace je katalogová část představující archeologické nálezy ze sbírek Husitského muzea v Táboře, které byly v rámci výstavy prezentovány.  


Autoři odborných statí: Aleš Nový, Mgr. Eva Nová, Mgr. Tomáš Koch, Roman Urbani, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Autoři ilustrací: Václav Kotva, Michaela Sterzová

Autoři fotografií: Tomáš Koch, Aleš Nový, Zdeněk Prchlík

Překlady do angličtiny: Helena Pecháčková

Technická redakce: Zdeněk Vybíral

Vydavatel: Husitské muzeum v Táboře, Mikuláše z Husi 44

Sazba a grafická úprava: Viva Design, s.r.o., Gustaf Fifka

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Náklad: 800 ks    Vydání 1., 2022 

ISBN: 978-80-87516-80-5

Doprovodná publikace k výstavě Husitského muzea „Mistři cechů oděvních“ vznikla na základě instituconální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné oragnizace (IP DKRVO) poskytované Ministerstvem kultury České republiky.

Prodejní cena 390 Kč

(na objednání zasíláme poštou + poštovné a balné; tabor@husitskemuzeum.cz)